پیام فرستادن
Neihuang Xinglong Agricultural Products Co. Ltd
شرکت
محصولات
فلفل قرمز فلفل قرمز
چیلی خشک گوآژیلو
ییدو چیلی
فلفل شیرین فلفل قرمز
دانه های چیلی خشک
فلفل چیلی خرد شده
چیلی های قرمز تیانجین
فلفل چیلی خشک
گلوله قرمز گلوله
Erjingtiao خشک چیلیس
چیلی ژیان
پودر فلفل چیلی
حلقه چیلی
چیلی چشمی پرندگان خشک
فلفل خشک پاپریکا